New effective sources of lysostaphin Staphylococcus simulans - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

New effective sources of lysostaphin Staphylococcus simulans

Abstrakt

Lizostafyna jest białkiem posiadającym zdolność lizowania ścian komórkowych bakterii z rodzaju Staphylococcus. W pracy przedstawiono konstrukcje dwóch kolejnych układów ekspresyjnych umożliwiających otrzymywanie rekombinantowej lizostafyny w komórkach bakterii Escherichia coli, metodykę oczyszczania białka oraz jego charakterystykę biochemiczną.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Szweda P., Kotłowski R., Kur J.: New effective sources of lysostaphin Staphylococcus simulans// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 57 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi