New examples of N^(+)-H···^(-)S hydrogen bonds: Synthesis and X-ray study of selected secondary ammonium tri-tert-butoxysilanethiolates - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

New examples of N^(+)-H···^(-)S hydrogen bonds: Synthesis and X-ray study of selected secondary ammonium tri-tert-butoxysilanethiolates

Abstrakt

Tri-tert-butoksysilanotiol reagując z aminami drugorzędowymi: Et2NH, morfoliną, dicykloheksyloaminą i 2,2,4,4-tetrametylopiperydyną daje odpowiednie sole amoniowe. Jak wykazują rentgenowskie badania strukturalne wszystkie te związki tworzą w ciele stałym jednostki dimeryczne {RS(-), R'NH2(+)}2, powiązane wiązaniami wodorowymi typu: N(+)-H···(-)S.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
POLYHEDRON nr 25, strony 1555 - 1560,
ISSN: 0277-5387
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Kazimierczuk K., Chojnacki J., Konitz A., Wojnowski W., Becker B.: New examples of N^(+)-H···^(-)S hydrogen bonds: Synthesis and X-ray study of selected secondary ammonium tri-tert-butoxysilanethiolates // POLYHEDRON. -Vol. 25., nr. nr 7 (2006), s.1555-1560
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi