New methods for location service in the WCDMA system - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

New methods for location service in the WCDMA system

Abstrakt

Opracowano dwie nowe metody lokalizowana terminala ruchomego w sieciach komórkowych opartych o szerokopasmowy interfejs radiowy WCDMA. Przedstawiono szczegółowy ich opis działania. Zaprezentowano model symulacyjny oraz wyniki badań symulacyjnych przydatności opracowanych metod dla potrzeb europejskiego systemu bezpieczeństwa E112.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
International Journal of Electronics and Telecommunications nr 54, strony 53 - 66,
ISSN: 2081-8491
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Stefański J.: New methods for location service in the WCDMA system// International Journal of Electronics and Telecommunications. -Vol. 54., nr. nr 1 (2008), s.53-66
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi