New source of the thermostable alpha-glucosidase suitable for single stepstarch processing - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

New source of the thermostable alpha-glucosidase suitable for single stepstarch processing

Abstrakt

Zbadana wewnątrzkomórkowa termostabilna alfa-glukozydaza z Thermus thermo-philus przejawia największą aktywność w 85 C przy pH 6.2. Aktywność enzymu po 5 h inkubacji w 75 C (pH 6.2) prawie nie ulega zmianie a okres połowicznej inaktywacji w 85 C wynosi 2 h. Właściwości te wskazują na przydatność wymienionego enzymu w jednoetapowej hydrolizie skrobi.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
FOOD CHEMISTRY nr 79, strony 485 - 491,
ISSN: 0308-8146
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Zdziebło A., Synowiecki J.: New source of the thermostable alpha-glucosidase suitable for single stepstarch processing// FOOD CHEMISTRY. -Vol. 79., (2002), s.485-491
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi