Niching mechanisms in evolutionary computations - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Niching mechanisms in evolutionary computations

Abstrakt

Dozorowanie nisz stanowi mechanizm, którego celem jest utrzymanie gorzej przystosowanych osobników tak, aby populacja była różnorodna, zawierała odpowiednią liczbę istniejących gatunków, zarówno tych bardziej licznych, jak i tych mniej licznych, a przez to nie powodowała przedwczesnej zbieżności algorytmów ewolucyjnych. Efekt taki uzyskuje się poprzez odpowiednią modyfikację stopnia przystosowania lub rang osobników (zwiększa się szansę przejścia do następnego pokolenia potomków z materiałem genetycznym gatunków z rzadkich populacyjnie niszy oraz zmniejsza się ową szansę gatunkom z gęstych niszy). Niszowanie jest zatem szczególnie istotne w zadaniach optymalizacji wielokryterialnej w celu zwiększenia ich zdolności optymalizacyjnych oraz podtrzymania jak największej różnorodności poszukiwanych rozwiązań. W pracy proponuje się cztery formy niszowania (w odniesieniu do funkcji przystosowania oraz rang osobników całej populacji lub tylko tzw. puli rodzicielskiej) w dwu wariantach (ciągłym i periodycznym). Działanie oraz skuteczność proponowanych algorytmów zostały zweryfikowane na przykładzie abstrakcyjnych oraz inżynierskich (FDI) zadań wielokryterialnej optymalizacji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science nr 16, strony 59 - 84,
ISSN: 1641-876X
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Kowalczuk Z., Białaszewski T.: Niching mechanisms in evolutionary computations// International Journal of Applied Mathematics and Computer Science. -Vol. 16., nr. nr 1 (2006), s.59-84
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi