Nie czas na emeryturę: Rola starszych przedsiębiorców w firmach rodzinnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nie czas na emeryturę: Rola starszych przedsiębiorców w firmach rodzinnych

Abstrakt

W miarę starzenia się społeczeństw zmieniać się będzie ich demograficzna struktura. Zmiany te będą obejmować wszystkie grupy społeczne, w tym także przedsiębiorców. Rosnąć będzie rola tzw. szarych przedsiębiorców, czyli przedsiębiorców w podeszłym wieku. W krajach mających za sobą transformację do systemu gospodarki rynkowej ten trend będzie jeszcze silniejszy ze względu na specyfikę demografii firm krajowych. Rosnąca liczba szarych przedsiębiorców będzie się wiązała z coraz powszechniejszym problemem przekazania firmy inne ręce w momencie odchodzenia dotychczasowego właściciela na emeryturę. Proces sukcesji wymaga znaczącego zaangażowania zarówno ze strony sukcesora, jak i przedsiębiorcy. Ten ostatni musi właściwie przygotować i przeprowadzić cały proces. W rozdziale podkreślono rolę szarych przedsiębiorców w procesie sukcesji i zaprezentowano wyniki badań empirycznych w tym zakresie.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwach sektora MSP - wybrane zagadnienia strony 27 - 40
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Zięba K.: Nie czas na emeryturę: Rola starszych przedsiębiorców w firmach rodzinnych// W : Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwach sektora MSP - wybrane zagadnienia/ ed. A. Richert-Kaźmierska, K. Stankiewicz Gdańsk: Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska, 2014, s.27-40
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 72 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi