Nieautoryzowany dostęp do usługi lokalizacyjnej w fazowym systemie TDOA - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nieautoryzowany dostęp do usługi lokalizacyjnej w fazowym systemie TDOA

Abstrakt

Referat zawiera opis sposobu obliczania pozycji stacji bazowych hiperbolicznego systemu nawigacyjnego na podstawie pomiarów różnicy czasów propagacji sygnałów w kilku znanych punktach pomiarowych. Przedstawiono także sposób usuwania niejednoznaczności wyników w systemie fazolokacyjnym oraz podano przykłady obliczeniowe z obszaru Zatoki Gdańskiej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne strony 440 - 443,
ISSN: 1230-3496
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Sadowski J.: Nieautoryzowany dostęp do usługi lokalizacyjnej w fazowym systemie TDOA// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. 6 (2013), s.440-443
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi