Niebezpieczeństwo ukryte w żywności-aminy biogenne. Cz. II. Metody oznaczania i wyzwania. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Niebezpieczeństwo ukryte w żywności-aminy biogenne. Cz. II. Metody oznaczania i wyzwania.

Abstrakt

Ze względu na aktywność biologiczną amin biogennych ich oznaczanie zarówno jakościowe, jak i ilościowe w żywności ma istotne znaczenie w celu zapewnienia ochrony zdrowia i życia ludzkiego. Obecnie do monitoringu amin biogennych w żywności najczęściej wykorzystuje się: wysokosprawną chromatografię cieczową (HPLC), chromatografię cienkowarstwową (TLC) oraz absorpcyjną spektrofotometrię cząsteczkową. Są to jednak techniki czasochłonne, niezbyt przyjazne dla środowiska i w większości przypadków wymagające przeprowadzenia procesu derywatyzacji. Dlatego też, konieczne jest opracowanie nowych, szybkich i opartych na zasadach zielonej chemii analitycznej metodyk pozwalających na oznaczanie AB w żywności. Obiecujące wydaje się zastosowanie technik ekstrakcyjnych, tj.: SPME i SBSE na etapie przygotowania próbek, a do oznaczania jakościowego i ilościowego chromatografii gazowej (GC) oraz elektroforezy kapilarnej (CE). Jednakże wymagają one udoskonalenia i walidacji, co może być tematem przyszłych badań.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka strony 43 - 45,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Woźniak M., Biziuk M.: Niebezpieczeństwo ukryte w żywności-aminy biogenne. Cz. II. Metody oznaczania i wyzwania.// Analityka : Nauka i Praktyka. -., nr. 1 (2016), s.43-45
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 141 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi