Niebiałkowe związki azotowe - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Niebiałkowe związki azotowe

Abstrakt

Niebiałkowe związki azotowe (NPN - non protein nitrogen) są grupą składników wchodzących w skład produktów żywnościowych ważną nie tylko z punktu widzenia producentów żywności, ale także dla specjalistów do spraw żywienia. Do grupy tej należą przede wszystkim wolne aminokwasy i krótkie peptydy, aminy, kwasy nukleinowe i nukleotydy oraz inne mało cząsteczkowe składniki zawierające azot (glikozydy cyjanogenne, alkaloidy, tiazole, oksazole, pirole i pirazyny) obecne w artykułach żywnościowych, zarówno pochodzenia roślinnego jak i zwierzęcego. Zawartość tych związków zależy od wielu czynników, począwszy od warunków upraw i hodowli, poprzez sposób pozyskiwania, stan higieniczny i warunki przechowywania surowca i gotowego produktu oraz zastosowanej technologii przetwarzania. NPN i związki, które powstają podczas ich przemian, kształtują także właściwości sensoryczne żywności. Niektóre NPN, np. aminy biogenne czy nitrozoaminy, mogą wpływać szkodliwie na zdrowie człowieka.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Chemia żywności. - Tom 1 strony 241 - 262
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Malinowska-Pańczyk E.: Niebiałkowe związki azotowe// Chemia żywności. - Tom 1/ ed. Zdzisław E. Sikorski i Hanna Staroszczyk Warszawa: Wydawnictwo WNT, 2015, s.241-262
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 1298 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi