Niechromatograficzne techniki instrumentalne w analizie olejów roślinnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Niechromatograficzne techniki instrumentalne w analizie olejów roślinnych

Abstrakt

Przegląd specjalistycznej literatury wskazuje na ciągły rozwój nowych metod analitycznych w badaniach olei roślinnych. Obok tradycyjnych znormalizowanych metod pojawiają się nowe wykorzystujące nowoczesną aparaturę badawczą pozwalającą na częściowe lub całkowite zautomatyzowanie analizy. Ich główną zaletą jest najczęściej prostota wykonania i krótki czas pojedynczej analizy.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka strony 29 - 32,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Gromadzka J., Wardencki W.: Niechromatograficzne techniki instrumentalne w analizie olejów roślinnych// Analityka : nauka i praktyka. -., nr. nr.3 (2009), s.29-32
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi