Niekooperatywne zachowania elementów sieci bezprzewodowych − efekty i przeciwdziałanie - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Niekooperatywne zachowania elementów sieci bezprzewodowych − efekty i przeciwdziałanie

Abstrakt

Egoistycznym (niekooperatywnym) zachowaniom terminali w sieciach bezprzewodowych można przeciwdziałać metodami teorii gier, zapewniając tzw. zgodność motywacyjną standardowych protokołów ko-munikacyjnych. Przedstawiono analizę gier niekooperatywnych pomiędzy terminalami w podwarstwie MAC pojedynczej sieci bezprzewodowej oraz model umożliwiający analizę jedno- i wieloetapowych gier w sytuacji wyboru spośród wielu sieci bezprzewodowych. Strategie terminali ograniczono do dwóch trybów pracy określa-jących łącznie konfigurację protokołu MAC i rozkład prawdopodobieństwa wyboru sieci. Omówiono skuteczną metastrategię przełączania pomiędzy trybami pracy, reagującą na obecność intruza wykazującego zachowania egoistyczne poprzez redukcję jego oczekiwanej użytecznej przepływności.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Usługi i sieci teleinformatyczne następnej generacji - aspekty techniczne, aplikacyjne i rynkowe, Warszawa, 23-24 listopada 2010
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Konorski J., Gierłowski K.: Niekooperatywne zachowania elementów sieci bezprzewodowych − efekty i przeciwdziałanie// Usługi i sieci teleinformatyczne następnej generacji - aspekty techniczne, aplikacyjne i rynkowe, Warszawa, 23-24 listopada 2010/ ed. ed. Paweł Szczepański Warszawa: Państwowy Instytut Łączności, 2010,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 50 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi