Niektóre przyczyny awarii kanalizacyjnych studzienek rewizyjnych (3). Odciążenie studzienki - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Niektóre przyczyny awarii kanalizacyjnych studzienek rewizyjnych (3). Odciążenie studzienki

Abstrakt

Problem szczególnych wymagań posadowienia konstrukcji pozbawionych zdolności przenoszenia dużych obciążeń skupionych. Celowość stosowania odciążenia dla różnych konstrukcji (wariantów materiałowych). Specyfika posadowienia pierścienia (płyty) odciążającego. Współpraca z podłożem. Błędy projektu i montażu,.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Magazyn Instalatora strony 44 - 45,
ISSN: 1505-8336
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Suligowski Z.: Niektóre przyczyny awarii kanalizacyjnych studzienek rewizyjnych (3). Odciążenie studzienki// Magazyn Instalatora. -., nr. 8 (2017), s.44-45
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi