Niektóre przyczyny unikatowej oporności cieplnej hipertermofili - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Niektóre przyczyny unikatowej oporności cieplnej hipertermofili

Abstrakt

Wyjątkowa odporność cieplna hipertermofili stanowiących dogodne źródło termostabilnych enzymów wynika z niewielkich zmian budowy cząsteczek białek i kwasów nukleinowych oraz modyfikacji błon biologicznych. Przeżycie komórek hipertermofili w podwyższonych temperaturach umożliwia także synteza białek szoku cieplnego i rozmaitych substancji stabilizujących cząsteczki oraz szybka resynteza szczególnie termostabilnych intermediatów lub też ich zastąpienie bardziej termostabilnymi analogami.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
BioTechnologia nr 2, strony 192 - 205,
ISSN: 0860-7796
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Grzybowska B., Synowiecki J.: Niektóre przyczyny unikatowej oporności cieplnej hipertermofili// BioTechnologia. -Vol. 2., nr. 61 (2003), s.192-205
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 38 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi