Nieład i brak spójności w polskiej terminologii nawierzchni podatnych i półsztywnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nieład i brak spójności w polskiej terminologii nawierzchni podatnych i półsztywnych

Abstrakt

W artykule przedstawiono nieład i brak spójności w terminologii dotyczącej nawierzchni podatnych i półsztywnych, stosowanej w polskich dokumentach i przepisach technicznych począwszy od 1983r. W kolejnych Polskich Normach, wytycznych i katalogach występują różne nazwy tych samych warstw nawierzchni. Jest to bardzo szkodliwe, ponieważ wymagane właściwości materiału do danej warstwy i jej parametry zależą ściśle od jej nazwy.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Drogownictwo strony 351 - 358,
ISSN: 0012-6357
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Judycki J., Alenowicz J., Dołżycki B., Jaskuła P., Pszczoła M.: Nieład i brak spójności w polskiej terminologii nawierzchni podatnych i półsztywnych// Drogownictwo. -., nr. Nr 11 (2012), s.351-358
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 38 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi