Nieliniowa ekstrapolacja chwili zgodności fazowej napięć synchronizowanych obiektów elektroenergetycznych z wykorzystaniem funkcji wymiernej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nieliniowa ekstrapolacja chwili zgodności fazowej napięć synchronizowanych obiektów elektroenergetycznych z wykorzystaniem funkcji wymiernej

Abstrakt

Przedstawiono metodę nieliniowej ekstrapolacji chwili zgodności fazowej napięć synchronizowanych obiektów elektroenergetycznych z wykorzystaniem funkcji wymiernej. Opisano dotychczas stosowane metody wyznaczania chwil koincydencji fazowej, wskazując na ich niedogodności. Zawarto opis algorytmu wyznaczania chwili zgodności fazowej wg proponowanej metody z wykorzystaniem funkcji wymiernej, ilustrując go przykładem. Zaprezentowano wyniki badań symulacyjnych wykazujące, że zaproponowana metoda charakteryzuje się dużą odpornością na częstotliwości napięcia synchronizowanych obiektów elektroenergetycznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
ARCHIWUM ENERGETYKI / ARCHIVES OF ENERGETICS nr T. 35,
ISSN: 0066-684X
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Niklas P., Redlarski G., Grono A.: Nieliniowa ekstrapolacja chwili zgodności fazowej napięć synchronizowanych obiektów elektroenergetycznych z wykorzystaniem funkcji wymiernej// Archiwum Energetyki. -Vol. T. 35., nr. nr 1 (2006),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 36 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi