Nieliniowa statyka 6-parametrowych powłok sprężysto plastycznych. Efektywne obliczenia MES - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nieliniowa statyka 6-parametrowych powłok sprężysto plastycznych. Efektywne obliczenia MES

Abstrakt

Głównym zagadnieniem omawianym w monografii jest sformułowanie sprężysto-plastycznego prawa konstytutywnego w nieliniowej 6-parametrowej teorii powłok. Wyróżnikiem tej teorii jest występujący w niej w naturalny sposób tzw. stopień 6 swobody, czyli owinięcie (drilling rotation). Podstawowe założenie pracy to przyjęcie płaskiego stanu naprężenia uogólnionego na ośrodek typu Cosseratów. Takie podejście stanowi oryginalny aspekt opracowania. Powłokowe siły i momenty przekrojowe wyrażone są przez całki ze składowych naprężenia, co pozwala na sformułowanie nieliniowego prawa konstytutywnego dla powłoki. Zawarte w pracy rozważania teoretyczne obejmują: wyprowadzenie zlinearyzowanej zasady prac wirtualnych dla powłok, krótkie omówienie odkształceniowej teorii plastyczności, opisy liniowego ośrodka typu Cosseratów oraz funkcji plastycznego płynięcia. Zostały omówione dwa algorytmy numeryczne rozwiązywania równań plastyczności. Opisano też klasyczny algorytm MES uwzględniający nieliniowość materiałową. Osobną część monografii stanowią rozważania dotyczące efektywności obliczeń MES. Skoncentrowano się na kwestii zrównoleglenia obliczeń numerycznych oraz użyciu algorytmów rozwiązywania wielkich układów równań o rzadkiej macierzy współczynników. Celem przedstawionych technik jest skrócenie czasu trwania obliczeń numerycznych. Zwieńczenie pracy stanowią przykłady numeryczne, w których analizowane są konstrukcje powłokowe. Obliczenia przeprowadzono za pomocą autorskiego programu MES, napisanego w języku Fortran. Zaimplementowano w nim algorytmy rozwiązywania równań plastyczności oraz techniki zwiększenia efektywności obliczeń. Rozpatrywane są przykłady płaskie, powłoki cylindryczne i powłoki wielopłatowe. Stosowana w pracy teoria powłok jest w naturalny sposób przeznaczona do rozwiązywania problemów związanych z ostatnią spośród wymienionych grup. Ze względu na brak dostępnych przykładów w literaturze zaproponowano nowy przykład analizy sprężysto-plastycznej powłoki wielopłatowej. Oryginalne są również wyniki analizy stateczności powłok cylindrycznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2021
Opis bibliograficzny:
Burzyński S.: Nieliniowa statyka 6-parametrowych powłok sprężysto plastycznych. Efektywne obliczenia MES.. Politechnika Gdańska: Politechnika Gdańska, 2021. ISBN 978-83-7348-836-6
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi