Nieliniowe sterowanie predykcyjne kaskadowym układem zbiorników - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nieliniowe sterowanie predykcyjne kaskadowym układem zbiorników

Abstrakt

Obiektem regulacji jest kaskadowy układ trzech zbiorników firmy INTECO. Do sterowania wykorzystywane są dwa z nich. Zaprojektowano dwa układy regulacji poziomu wody: jednowymiarowe algorytmy MPC, po jednym dla każdego ze zbiorników oraz wielowymiarowy algorytm MPC sterujący całym układem. Przeprowadzono analizę porównawczą opracowanych algorytmów sterowania dla zmiennej trajektorii zadanej.

Cytuj jako

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Pomiary Automatyka Robotyka strony 25 - 30,
ISSN: 1427-9126
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Bieniek B., Piotrowski R.: Nieliniowe sterowanie predykcyjne kaskadowym układem zbiorników// POMIARY - AUTOMATYKA - ROBOTYKA. -., nr. 1 (2017), s.25-30
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 51 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi