Nieliniowe sterowanie predykcyjne kaskadowym układem zbiorników

Abstrakt

Obiektem regulacji jest kaskadowy układ trzech zbiorników firmy INTECO. Do sterowania wykorzystywane są dwa z nich. Zaprojektowano dwa układy regulacji poziomu wody: jednowymiarowe algorytmy MPC, po jednym dla każdego ze zbiorników oraz wielowymiarowy algorytm MPC sterujący całym układem. Przeprowadzono analizę porównawczą opracowanych algorytmów sterowania dla zmiennej trajektorii zadanej.

Informacje szczegółowe

Kategoria: Publikacja w czasopiśmie
Typ: artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w: POMIARY - AUTOMATYKA - ROBOTYKA strony 25 - 30,
ISSN: 1427-9126
Język: polski
Rok wydania: 2017
Opis bibliograficzny: Bieniek B., Piotrowski R.: Nieliniowe sterowanie predykcyjne kaskadowym układem zbiorników// POMIARY - AUTOMATYKA - ROBOTYKA. -., nr. 1 (2017), s.25-30
wyświetlono 17 razy
Meta Tagi