Nieliniowy model matematyczny transformatora trójfazowego = Non-linear mathematical model of a three-phase transformer - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nieliniowy model matematyczny transformatora trójfazowego = Non-linear mathematical model of a three-phase transformer

Abstrakt

Przedstawiono model transformatora trójfazowego o rdzeniu trójkolumnowym, który zawiera układ rów-nań opisujących obwód magnetyczny oraz oddzielnie układ równań obwodu elektrycznego. Wydzielenie re-luktancji elementów rdzenia umożliwia uwzględnienie zmian względnej przenikalności magnetycznej w funkcji bieżącej wartości strumienia w rdzeniu. Re-luktancje odpowiadające strumieniom rozproszenia obliczono wg zasad klasycznych. Funkcję mr = f(j) określono na podstawie pomiarów wykonanych na przykładzie transformatora o mocy znamionowej 30 kVA i napięciach 15,75/0,4 kV. Podano również przy-kłady wyników symulacji z zastosowaniem opracowa-nego modelu przy zasilaniu jednofazowym, zarówno w przypadku idealnego wykonania rdzenia, jak i dla przypadku zwarć blach we fragmencie jarzma.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Matulewicz W., Baran S.: Nieliniowy model matematyczny transformatora trójfazowego = Non-linear mathematical model of a three-phase transformer // / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi