Niemcy współczesne - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Niemcy współczesne

Abstrakt

Treścią rozdziału w monografii jest charakterystyka Niemiec współczesnych. Wychodząc od przesłanek historycznych prowadzących do powojennych przemian, ukazano kolejno: ustrój RFN, politykę zagraniczną Niemiec, politykę społeczną i gospodarczą, unifikację oraz dywersyfikację zjawisk kulturowych.

Słowa kluczowe

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Wektory współczesnych przemian europejskich strony 155 - 173
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Garbacik B.: Niemcy współczesne// Wektory współczesnych przemian europejskich/ ed. eds. Bolesław Garbacik, Rafał Majewski. Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2010, s.155-173
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi