Niemiecki współczesny model kształtowania miejskich struktur mieszkaniowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Niemiecki współczesny model kształtowania miejskich struktur mieszkaniowych

Abstrakt

Referat dotyczy dominujących tendencji w urbanistyce niemieckiej w kształtowaniu nowych, mieszkaniowych dzielnic powstałych w ostatnich 20 latach jako wielko skalarne projekty miejskie. Globalne zmiany kulturowe i demograficzne, postęp techniczny i ponowne zjednoczenie Niemiec spowodowały zasadnicze zmiany niemieckich głównych pól problemowych związanych z tematyką mieszkalnictwa i rozwoju miast. Procesy kurczenie miast i regionów w sposób radykalny określiły realny nowy paradygmat rozwoju struktur zurbanizowanych - wzrostu jakościowego a nie ilościowego. Najważniejsze wielkoskalarne założenia mieszkaniowe powstałe w Niemczech w ostatnich 20. latach głównie na terenach powojskowych, pokomunikacyjnych i poprzemysłowych (Monachium, Stuttgart) wpisują się w te założenia jako element swoistego recyklingu miejskich struktur. Nowy model rozwoju dośrodkowego, alternatywne narzędzie w walce z suburbanizacją, wypracowano w Lipsku realizując alternatywne projekty mieszkaniowe w rewitalizowanych dzielnicach z początku XX wieku. W obu sytuacjach wprowadzono liczne strategie nastawione na budowanie zrównoważonego społecznie i energetycznie środowiska zamieszkania, zrywającego z modelem monofunkcjonalnego osiedla mieszkaniowego i miasta funkcjonalnego doby modernizmu. Zastosowanie tych technik, standardowych rozwiązań proekologicznych, stało się wyznacznikiem odrębności projektów z ostatnich 20 lat od okresu lat 80., w którym to czasie rozwiązania proekologiczne realizowano na zasadach eksperymentu.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Architecturae et Artibus nr 2, strony 43 - 51,
ISSN: 2080-9638
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Rembarz G.: Niemiecki współczesny model kształtowania miejskich struktur mieszkaniowych// Architecturae et Artibus. -Vol. 2., nr. No 3 (2010), s.43-51
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi