Niepewność i ryzyko podczas podejmowania decyzji logistycznych w budownictwie - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Niepewność i ryzyko podczas podejmowania decyzji logistycznych w budownictwie

Abstrakt

W artykule przedstawiono teoretyczny pogląd na konieczność integracji wielu czynników wpływających na jakość planowania przebiegu prac budowlanych i logistyki budowy. Ze względu na niedeterministyczny charakter czasu realizacji procesu budowlanego, jak również logiczną strukturę środowiska budowy i procesów logistycznych, pojawia się szereg pytań, na które poszukuje się odpowiedzi.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Logistyka strony 1383 - 1388,
ISSN: 1231-5478
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Kristowski A.: Niepewność i ryzyko podczas podejmowania decyzji logistycznych w budownictwie// Logistyka. -., nr. nr 3 (2011), s.1383-1388
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi