Nierównowagowe przemiany fazowe - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nierównowagowe przemiany fazowe

Abstrakt

Woda jest substancją, która występuje najczęściej w naturze i może przyjmować różne stany skupienia. Przemiany fazowe zachodzące w wodzie są przedmiotem naszego codziennego doświadczania. Mogą one zachodzić spontanicznie, lub także mogą być one inicjowane przez człowieka w różnego rodzaju maszynach i urządzeniach. Do najbardziej ciekawych przemian, które zachodzą w tym płynie są kondensacja i flashing. Oba te zjawiska mogą być zainicjowane poprzez szybką zmianę ciśnienia, zatem są to przemiany indukowane „naprężeniowo”. Zjawiskiem branym pod uwagę w realizowanych badaniach jest kondensacja pary wodnej. W części NP kondensacyjnej turbiny parowej przedostatni i ostatni stopień pracują w obszarze, w którym zachodzi zjawisko tzw. spontanicznej kondensacji, która jest nierównowagowym przejściem fazowym. W pracy przedstawiono wyniki obliczeń przepływu pary w części NP turbiny parowej mocy 200MW i porównano je z danymi eksperymentalnymi. Obliczenia przeprowadzono z wykorzystaniem różnych sposobów modelowania przepływu pary.

Autorzy (2)

 • Zdjęcie użytkownika Sebastian Kornet

  Sebastian Kornet

  • Instytut Maszyn Przepływowych Zakład konwersji Energii
 • Zdjęcie użytkownika Janusz Badur

  Janusz Badur

  • Instytut Maszyn Przepływowych Zakład konwersji Energii

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Logistyka strony 225 - 233,
ISSN: 1231-5478
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Kornet S., Badur J.: Nierównowagowe przemiany fazowe// Logistyka. -., nr. 4 (2013), s.225-233
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 121 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi