Nietechniczne aspekty projektowania i utrzymania budowli - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nietechniczne aspekty projektowania i utrzymania budowli

Abstrakt

Współczesne projektowanie i utrzymanie budowli odbywa się w warunkach przyspieszonej eksploatacji zasobów materialnych i silnej degradacji moralnych powinności ludzkich. W artykule zwraca się uwagę na ujemny wpływ tych czynników na postać dzisiejszego budownictwa. Ukazuje się wagę honorowania etyki estetyki, środowiska, dziedzictwa i rozwoju zrównoważonego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Wiadomości Projektanta Budownictwa strony 25 - 26,
ISSN: 1899-6094
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Cywiński Z.: Nietechniczne aspekty projektowania i utrzymania budowli// Wiadomości Projektanta Budownictwa. -., nr. 11(142) (2002), s.25-26
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi