Niezawodność komunikacji zgodnej z IEC 61850 w elektroenergetycznych sieciach inteligentnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Niezawodność komunikacji zgodnej z IEC 61850 w elektroenergetycznych sieciach inteligentnych

Abstrakt

Funkcjonowanie sieci inteligentnych wymaga kompatybilnych i niezawodnych platform komunikacyjnych na poziomie przemysłowych wytwórców, operatorów sieci przesyłowych oraz rozproszonych konsumentów i wytwórców energii. Przedłużające się prace nad standaryzacją w tym zakresie opóźniają wytwarzanie komponentów sieci inteligentnych. Tymczasem w niektórych krajach normę IEC 61850 traktuje się jako dotyczącą właśnie sieci inteligentnych. Wspomniana norma ujednolica zasady wymiany danych pomiędzy urządzeniami systemów elektroenergetyki. Zasadniczym jej celem jest zapewnienie kompatybilności urządzeń pochodzących od różnych producentów. Norma przewiduje komunikację opartą na technologii Ethernet. W sieci Ethernet nie mogą występować zamknięte pętle przesyłu pakietów. Stosuje się zatem protokoły do rekonfiguracji topologii po awarii realizowanych przez aktywne urządzenia sieciowe. Protokoły te jednak nie zawsze gwarantują odpowiednio krótkiego czasu odzyskiwania komunikacji. Zerowy czas rekonfiguracji zapewnia natomiast protokół HSR wprowadzony przez drugie wydanie normy. W treści omówiono zasady działania protokołu HSR oraz proponowane trzy poziomy pierścieni światłowodowych Ethernetu. Urządzenia w pierścieniach HSR muszą być wyposażone w podwójny port Ethernetu z elementem przełącznika. Wśród wymagań dotyczących sieci inteligentnych istotna jest wysoka niezawodność ich infrastruktury komunikacyjnej. Wydaje się, że niezależnie od ukazujących się standardów dotyczących sieci inteligentnych, znany i wykorzystywany już od kilku lat standard IEC 61850, i jego nowe wydania, będzie w znacznej mierze wyznacznikiem realizacji niezawodności komunikacji, w inteligentnych stacjach elektroenergetycznych, a także w odniesieniu do rozproszonych źródeł energii. Ponadto zgodność ze standardem zapewnieni kompatybilności urządzeń pochodzących od różnych producentów i włączanych do sieci na zasadzie plug-and-play.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Automatyka, Elektryka, Zakłócenia strony 87 - 95
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Karkosiński D.: Niezawodność komunikacji zgodnej z IEC 61850 w elektroenergetycznych sieciach inteligentnych// Automatyka, Elektryka, Zakłócenia/ Gdańsk: Infotech, 2012, s.87-95
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 81 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi