Niezawodność scentralizowanych sieci komputerowych o dwustopniowych strukturach gwiaździstych oraz mieszanych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Niezawodność scentralizowanych sieci komputerowych o dwustopniowych strukturach gwiaździstych oraz mieszanych

Abstrakt

Rozważono sieci o topologiach gwiaździstych i gwiaździsto?pętlowych. Jako oceny niezawodności tych sieci przyjęto: średnią liczbę sprawnych węzłów, które mogą komunikować się z węzłem centralnym; średnią liczbę sprawnych par węzłów, które mogą komunikować się przez węzeł centralny; prawdopodobieństwo zdarzenia, że sprawne węzły mogą komunikować się z węzłem centralnym. Przyjęto następujący model uszkodzeń. Węzły oraz kanały sieci ulegają uszkodzeniom z określonym prawdopodobieństwem, uszkodzenia elementów sieci są od siebie statystycznie niezależne. Wyznaczono wartości przyjętych miar niezawodności w funkcji prawdopodobieństwa sprawności węzłów sieci. Porównano sieci gwiaździste oraz gwiaździsto-pętlowe pod względem niezawodności.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Sieci komputerowe. Tom 2 Aplikacje i zastosowania strony 253 - 261
Język:
polski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Kozłowska J.: Niezawodność scentralizowanych sieci komputerowych o dwustopniowych strukturach gwiaździstych oraz mieszanych// Sieci komputerowe. Tom 2 Aplikacje i zastosowania/ ed. Praca zbiorowa pod red. A. Kwietnia, J. Obera, B. Pochopienia, P. Gaja. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2007, s.253-261
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi