Nightscape in the E-city. Lighting Public Space in the 21st Century - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nightscape in the E-city. Lighting Public Space in the 21st Century

Abstrakt

Rozdział porusza kwestię oświetlenia sztucznego w przestrzeniach publicznych współczesnego miasta. Temat ten zaprezentowany został na tle obecnych tendencji kształtowania wizerunku przestrzeni publicznych oraz poparty krótkim rysem historycznym. Aspekt podzielony jest na dwie kategorie - pierwszą, w której oświetlenie bazuje na zmiennych sceneriach przestrzeni z wykorzystaniem głównie ekranów medialnych, oraz drugą, w której mamy do czynienia z interakcjąpomiędzy użytkownikami przestrzeni publicznej a jej oświetleniem.Artykuł stara się przybliżyć problematykę tego zagadnienia i naświetlić najkorzystniejsze dla współczesnej przestrzeni publicznej działania wykorzystujące to niezwykłe tworzywo jakim jest oświetlenie sztuczne. Tekst zilustrowany jest trzema studiami przypadków - przykład rewitalizacji Fremont Street w Las Vegas w USA, działania artysty Rafaela Lozano-Hemmera oraz przykład oddziaływania obiektu muzeum Kunsthaus w Grazu w Austrii.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Urban Energy strony 107 - 112
Język:
angielski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Martyniuk-Pęczek J.: Nightscape in the E-city. Lighting Public Space in the 21st Century// Urban Energy/ ed. red. I. M. Burda, A. Kopeć, G. Rembarz. Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2012, s.107-112
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi