Niszczące oddziaływanie wody i mrozu na mieszanki mineralno-asfaltowe - przegląd literatury. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Niszczące oddziaływanie wody i mrozu na mieszanki mineralno-asfaltowe - przegląd literatury.

Abstrakt

W artykule tym przedstawiono na podstawie przeglądu dotychczasowych prac badawczych polskich i głównie zagranicznych wpływ istotnych czynników na adhezję i odporność mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody i mrozu. Omówiono wpływ cech asfaltu, rodzaj kruszywa i środka adhezyjnego (ciekłe aminy tłuszczowe i wapno hydratyzowane) oraz wpływ zawartości wolnych przestrzeni w mieszance mineralno-asfaltowej i odwodnienia nawierzchni. Przedstawione zostały mechanizmy i teorie adhezji oraz mechanizmy zniszczeń połączenia asfaltu i kruszywa. Ponadto omówiono metody zwiększania odporności mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody i mrozu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2004
Opis bibliograficzny:
Jaskuła P.: Niszczące oddziaływanie wody i mrozu na mieszanki mineralno-asfaltowe - przegląd literatury.// . -., (2004), s.0-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 53 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi