Nitrogen monitoring in atmospheric deposition and its removal from municipal and industrial wastewater - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nitrogen monitoring in atmospheric deposition and its removal from municipal and industrial wastewater

Abstrakt

Badano zmiany stężenia azotu w opadach atmosferycznych oraz warunki usuwania azotu ze ścieków komunalnych i przemysłowych. Badano wpływ wybranych sulfonamidów na proces nitryfikacji oraz oznaczano ich stopień biodegradacji. Stwierdzono, że sulfonamidy są substancjami, które hamują procesy biologicznego oczyszczania ścieków, jak również w niskim stopniu ulegają biodegradacji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Mędrzycka K., Tomczak-Wandzel R., Bąkowska A., Cytawa S.: Nitrogen monitoring in atmospheric deposition and its removal from municipal and industrial wastewater// / : , 2005, s.0-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 5 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi