NMR dispersion studies of poly(ethylene oxide)/sodium montmorillonitenanocomposites - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

NMR dispersion studies of poly(ethylene oxide)/sodium montmorillonitenanocomposites

Abstrakt

Praca prezentuje wyniki badań dotyczące struktury nanokompozytów opartych na matrycy poli(tlenku etylenu) zawierającej montmorylonit sodowy. Układy zawierające PEO/MMT scharakteryzowano metodami NMR (Fast Field Cycling NMR), DSC oraz XRD.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS nr 356, strony 945 - 951,
ISSN: 0022-3093
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Krzaczkowska J., Strankowski M., Jurga S., Jurga K., Pietraszko A.: NMR dispersion studies of poly(ethylene oxide)/sodium montmorillonitenanocomposites// JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS. -Vol. 356, (2010), s.945-951
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi