Non-causal final impulse response filters for the maximum return from capital markets - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Non-causal final impulse response filters for the maximum return from capital markets

Abstrakt

W artykule rozważa się strategię operacji na rynkach kapitałowych, która polega na kupowaniu lub sprzedawaniu instrumentu finansowego, kiedy sygnał wyjściowy nie-przyczynowego filtru o skończonej odpowiedzi impulsowej osiąga odpowiednio minimum lub maksimum. Celem artykułu jest wyznaczenie "najlepszego" nie-przyczynowego filtru o skończonej odpowiedzi impulsowej (FIR), który zapewnia maksymalną stopę zwrotu z rynku przy użyciu powyższej strategii. Założona nie-przyczynowość polega na kompensacji opóźnienia wprowadzanego przez znany a priori filtr. Stwierdzono, że najlepszym rozwiązaniem jest filtr, którego odpowiedź impulsowa ma postać trójkąta Pascala oraz rodziny symetrycznych trójkątów potęgowych. Otrzymany wynik obowiązuje zarówno dla przypadku bez uwzględnienia jak i z uwzględnieniem kosztów transakcji, tzn. prowizji maklerskich. Stwierdzono, że rzeczone koszty transakcji znacząco redukują stopę zwrotu i z tego względu nie powinny być pomijane w analizach rynków.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
ACTA PHYSICA POLONICA B nr 37, strony 2979 - 2986,
ISSN: 0587-4254
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Dyka A.: Non-causal final impulse response filters for the maximum return from capital markets// ACTA PHYSICA POLONICA B. -Vol. 37., nr. nr 11 (2006), s.2979-2986
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi