Non contact multiband emissivity measurment. bibliogr.Optoelectronic and Electronic Sensors. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Non contact multiband emissivity measurment. bibliogr.Optoelectronic and Electronic Sensors.

Abstrakt

W pracy zaproponowano i opisano wielopasmowa pasywną metodę pomiaru emisyjności obiektu. W oparciu o opracowany model matematyczny przeprowadzona została analiza systemu pomiarowego. Wyniki modelowania umożliwiają ocenę dokładności projektowanego systemu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Proceedings of SPIE nr 5124, strony 240 - 243,
ISSN: 0277-786X
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Mazikowski A.: Non contact multiband emissivity measurment. bibliogr.Optoelectronic and Electronic Sensors. // Proceedings of SPIE. -Vol. 5124., (2003), s.240-243
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi