Non-destructive adhesion control. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Non-destructive adhesion control.

Abstrakt

W przeciwieństwie do innych metod, spektroskopia impedancyjna jest zdolna do wyznaczania adhezji międzywarstwowej np. systemu powłokowego stosowanego do ochrony samochodów basecoat/clercoat ''in situ'' i niedestrukcyjnie. Obniżenie adhezji międzywarstwowej przebiega analogicznie jak zmiany energi aktywacji przewodnictwa jonowego w obszarze międzywarstwowym, co jest mierzone przy pomocy spektroskopii impedancyjnej. Stosując przewodzące mikroelektrody możliwe jest ciągłe monitorowanie zmian adhezji międzywarstwowej w realnych warunkach.

Autorzy (2)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2004
Opis bibliograficzny:
Miszczyk A., Schauer T.: Non-destructive adhesion control.// . -., (2004), s.0-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 32 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi