Non-Linear Control of Electrical Machines Using Non-Linear Feedback - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Non-Linear Control of Electrical Machines Using Non-Linear Feedback

Abstrakt

Przedstawiono zasady nieliniowego sterowania oraz zastosowanie nielinowego sprzężenia zwrotnego do maszyn elektrycznych. Opisano nieliniowe sterowanie obcowzbudnym silnikiem prądu stałego. Zaprezentowano multiskalarne modele maszyn prądu przemiennego. Maszynę indukcyjną zamodelowano z wykorzystaniem strumienia wirnika oraz z wykorzystaniem strumienia stojana. MMultiskalarne modele maszyny indukcyjnej wykorzystano do nieliniowego sterowania odsprzęgającego. Zaprezentowano multiskalrny model maszyndwustronnie zasilanej.Przedstawiono nieliniowe sterowanie maszyną synchroniczną z magnesami trwałymi wraz z układem regulacji prędkości obrotowej. Dla układów regulacji pokazano modele w programie MATLAB/SIMULINK. Przedstawiono wyniki badań sumulacyjnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
W; High performance control of AC drives with MATLAB/SMULINK models strony 255 - 291
Język:
angielski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Krzemiński Z., Abu-Rub H.: Non-Linear Control of Electrical Machines Using Non-Linear Feedback// W; High performance control of AC drives with MATLAB/SMULINK models/ UK: Wiley, 2012, s.255-291
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi