Nondestructive Characterization of 2CR-1Mo Steel Quality Using Magnetoacousting Emission - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nondestructive Characterization of 2CR-1Mo Steel Quality Using Magnetoacousting Emission

Abstrakt

Przedstawiono wyniki badań własności emisji magneto-akustycznej (EMA) oraz własności magnetycznych (pętla histerezy magnetycznej, efekt Barkhausena, magnetostrykcja) dla wycinków rur stali 2Cr-1Mo o różnym stopniu degradacji. Wykazano, iż początkowy etap degradacji skutkuje w obniżeniu natężenia EMA oraz magnetostrykcja także niewielką zmianą pola koercji i nie monotoniczną zmianą natężenia efektu Barkhausena).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS nr 38, wydanie 5, strony 3207 - 3209,
ISSN: 0018-9464
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Augustyniak B., Piotrowski L., Chmielewski M., Sablik J.: Nondestructive Characterization of 2CR-1Mo Steel Quality Using Magnetoacousting Emission// IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS. -Vol. 38., iss. 5 (2002), s.3207-3209
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi