Nonlinear modeling of traction transformer with coiled iron core for dynamic simulation - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nonlinear modeling of traction transformer with coiled iron core for dynamic simulation

Abstrakt

W referacie przedstawiono wyprowadzenie zastępczego modelu obwodowego transformatora trakcyjnego o rdzeniu zwijanym do analiz zachowania sie transformatora w układzie napedowym jednostki trakcyjnej. Model zakłada nieliniowa charakterystyke magnesowania B-H i anizotropowe właściwosci magnetyczne i elektryczne zwijanego rdzenia. Wyprowadzenie modelu oparto na metodzie energetycznej Lagrange'a. Uzwojenia zostały zamodelowanie jako skupione zachowawcze elementy magnetyczne, natomiast elementy dyssypatywne przez skupione rezystory. Funkcje stanu magnetycznych elementów zachowawczych zostały wyznaczone w oparciu o symulacje polową. Do weryfikacji eksperymentalnej użyto transformator trakcyjny o zredukowanej skali (RSTT). Wyniki pomiarów poprawnie zweryfikowały przyjete załozenia i opracowany model matematyczny transformatora.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej strony 125 - 128,
ISSN: 1425-5766
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Wilk A.: Nonlinear modeling of traction transformer with coiled iron core for dynamic simulation// Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. -., nr. nr 26 (2009), s.125-128
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi