Nonlinearity of electrochemical noise caused by pitting corrosion - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nonlinearity of electrochemical noise caused by pitting corrosion

Abstrakt

Pomiary wielkości statystycznych, innych niż rozkład widmowy czy amplitudowy mogą być źródłem dodatkowych informacji na temat mechanizmu powstawania szumu elektrochemicznego. Bispektrum stosowane jest do wykrycia istnienia składowych nieliniowych w badanym rejestrze szumowym. Analizowano elektrochemiczny szum prądowy rejestrowany w warunkach korozji wżerowej. Zaobserwowano zależność prąd-czas charakterystyczną dla stanu tworzenia wżerów metastabilnych. Składowe nieliniowe zidentyfikowane w rejestrze fluktuacji prądowych charakteryzują proces repasywacji warstewki na elektrodzie w czasie tworzenia wżerów metastabilnych. Sugeruje się, że natężenie i kształt składowych nieliniowych związane są z intensywnością procesu roztwarzania metalu w roztworze elektrolitu.

Cytowania

  • 2 2

    CrossRef

  • 2 5

    Web of Science

  • 2 9

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY nr 545, strony 59 - 63,
ISSN: 1572-6657
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Smulko J., Darowicki K.: Nonlinearity of electrochemical noise caused by pitting corrosion// JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY. -Vol. 545., (2003), s.59-63
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1016/s0022-0728(03)00106-2
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi