Nonlocal problems for functional partial differential equations of firstorder - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nonlocal problems for functional partial differential equations of firstorder

Abstrakt

Rozważa się istnienie uogólnionych rozwiązań nielokalnych problemów dla quasiliniowych i nieliniowych równań różniczkowo-funkcyjnych cząstkowych pierwszego rzędu. Dowody twierdzeń bazują na metodzie bicharakterystyk i metodzie kolejnych przybliżeń.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Matematyka strony 25 - 36,
ISSN: 0072-0372
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Turo J.: Nonlocal problems for functional partial differential equations of firstorder// Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Matematyka. -., nr. 591, nr 18 (2002), s.25-36
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi