Nonradiative excitation energy transport and its analysis in concentrated systems - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nonradiative excitation energy transport and its analysis in concentrated systems

Abstrakt

W pracy przedstawiono analizę transportu energii w roztworach dwuskładnikowych. Porównano wyniki pomiarów z modelem hoppingowym i diagramatycznym oraz z wynikami symulacji Monte Carlo. Stwierdzono dobrą zgodność wyników eksperymentalnych z przewidywaniami teorii i symulacjami komputerowymi.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
ASIAN JOURNAL OF SPECTROSCOPY strony 145 - 163,
ISSN: 0971-9237
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Sas-Bojarski P., Kułak L., Kamińska A.: Nonradiative excitation energy transport and its analysis in concentrated systems// ASIAN JOURNAL OF SPECTROSCOPY. -., nr. 5 (2002), s.145-163
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi