Nordhaus-Gaddum results for the weakly convex domination number of a graph - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nordhaus-Gaddum results for the weakly convex domination number of a graph

Abstrakt

Artykuł dotyczy ograniczenia z góry i z dołu (ze względu na ilość wierzchołków) sumy i iloczynu liczb dominowania wypukłego grafu i jego dopełnienia.

Słowa kluczowe

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Discussiones Mathematicae Graph Theory nr 30, strony 257 - 263,
ISSN: 1234-3099
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Lemańska M.: Nordhaus-Gaddum results for the weakly convex domination number of a graph// Discussiones Mathematicae Graph Theory. -Vol. 30., nr. iss. 2 (2010), s.257-263
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi