Normatywne systemy zarządzania w podmiotach leczniczych na przykładzie województwa pomorskiego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Normatywne systemy zarządzania w podmiotach leczniczych na przykładzie województwa pomorskiego

Abstrakt

Podmioty lecznicze ze względu na swój szczególny obszar działania jakim jest ochrona zdrowia, powinny minimalizować ryzyka, które to mogą wpłynąć negatywnie na ich działania. Jednym ze sposobów zmniejszenia ryzyka występowania błędów w obszarze zarządzania jest niewątpliwie wdrożenie oraz aktywne wykorzystanie normatywnych systemów zarządzania. Celem autorów niniejszego artykułu było przedstawienie charakterystyki wykorzystania normatywnych systemów zarządzania przez podmioty lecznicze w województwie pomorskim. Na tej podstawie możliwe będzie określenie ewentualnej lokalnej strategii wspierającej pozytywne trendy w rozpatrywanym obszarze. Autorzy przeprowadzili analizę danych publikowanych w Rejestrze działalności podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod kątem wykorzystania przez nich normatywnych systemów zarządzania. Analiza dotyczyła rodzaju zaimplementowanych rozwiązań oraz wykorzystania ich w prowadzonej działalności.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Nowa jakość zarządzania strony 127 - 133
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Grudowski P., Muchlado M.: Normatywne systemy zarządzania w podmiotach leczniczych na przykładzie województwa pomorskiego// Nowa jakość zarządzania/ ed. Elżbieta Skrzypek Lublin: Wydział Ekonomiczny UMCS w Lublinie, 2017, s.127-133
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 36 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi