Normy akademickie wyznacznikami tworzenia strategii uniwersytetu? - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Normy akademickie wyznacznikami tworzenia strategii uniwersytetu?

Abstrakt

W opracowaniu postawiono tezę, że zmianom w uczelniach powinna towarzyszyć szersza refleksja na miejscem i rolą norm akademickich. Porównując normy akademickie zaproponowane przez Mertona i post-akademickie autorstwa Zimana wskazano, na przykładzie polskich publicznych uczelni technicznych, że w podstawowych dokumentach uczelni dominują odniesienia do norm post-akademickich. W podsumowaniu stwierdzono, że celowa byłaby szersza debata o normach w środowisku akademickim, której nie zastąpi tworzenie uczelnianych kodeksów etycznych.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości nr T. 17, strony 415 - 428,
ISSN: 2084-2686
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Leja K.: Normy akademickie wyznacznikami tworzenia strategii uniwersytetu?// Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. -Vol. T. 17., nr. Nr 1 (2012), s.415-428
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi