Nosność dzwigarów pełnosciennych przy zginaniu w swietle teorii klasycznych, norm i nowoczesnych analiz numerycznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nosność dzwigarów pełnosciennych przy zginaniu w swietle teorii klasycznych, norm i nowoczesnych analiz numerycznych

Abstrakt

Zobrazowano aktualnosc sformułowanego przez Euler'a, ponad 200 lat temu zagadnienia statecznosci w zginanych belkach pełnosciennych wykorzystujac analizy numeryczne MES. Poruszono problematyke dotyczaca nadkrytycznej postaci równowagi srodnika, wyteeniapokrytycznego, projektowania zgodnie z obecnymi standardami EC, oraz wzgledów ekonomicznych (moliwosc rezygnacji z ebra poziomego) w rozwoju współczesnych tendencji technologicznych w optymalizacji kształtu zginanych blachownic. Ponadto w artykule przedstawiono wybrane wyniki testów numerycznych i porównanie ich z klasyczna teoria, normami europejskimi (EC) oraz polskimi (PN). W podsumowaniu przedstawiono dyskusje otrzymanych wyników.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Materiały Budowlane strony 66 - 70,
ISSN: 0137-2971
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Żółtowski K., Kasiak M.: Nosność dzwigarów pełnosciennych przy zginaniu w swietle teorii klasycznych, norm i nowoczesnych analiz numerycznych// Materiały Budowlane. -., nr. nr 4 (2012), s.66-70
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 54 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi