Nośność fundamentów stopowych w gruncie zbrojonym - propozycja obliczeń. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nośność fundamentów stopowych w gruncie zbrojonym - propozycja obliczeń.

Abstrakt

Artykuł analizujący zagadnienia nośności wyciąganych fundamentów stopowych z gruntu zbrojnego prowadzona w ramach pracy badawczej, obejmujący krytyczną syntezę stosowanych metod obliczeniowych nośności fundamentów wyciąganych oraz własne badania modelowe w przestrzennym układzie odkształcenia co doprowadziło do zaproponowania własnej metody liczenia nośności fundamentów stopowych wyciąganych z gruntu zbrojnego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika nr R.24, strony 74 - 81,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Duszyński R., Dembicki E.: Nośność fundamentów stopowych w gruncie zbrojonym - propozycja obliczeń.// Inżynieria Morska i Geotechnika. -Vol. R.24., nr. 2 (2003), s.74-81
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi