Nośność graniczna oraz interpretacje metod bezpośrednich dla pali przemieszczeniowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nośność graniczna oraz interpretacje metod bezpośrednich dla pali przemieszczeniowych

Abstrakt

W ocenie możliwości przenoszenia przez pale obciążenia od projektowanych obiektów należy wykorzystywać pełną krzywą zależności obciążenie – osiadanie pala aż do wartości stanu granicznego. Problemem jest wybór miarodajnej metody określenie pełnej krzywej osiadania pala. W pracy przedstawiono różne podejścia obliczeniowe i interpretacje próbnych obciążeń statycznych oraz bezpośrednie metody analityczne oceny pracy pala w gruncie. Ustalono wzajemne relacje między poszczególnymi metodami oraz zakres bezpieczeństwa w stosunku do rzeczywistej nośności pali.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Wybrane zagadnienia konstrukcji i materiałów budowlanych oraz geotechniki. strony 237 - 244
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Więcławski P., Gwizdała K.: Nośność graniczna oraz interpretacje metod bezpośrednich dla pali przemieszczeniowych// Wybrane zagadnienia konstrukcji i materiałów budowlanych oraz geotechniki./ ed. dr.inz. Magdalena Dobiszewska Bydgoszcz: Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2015, s.237-244
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 99 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi