Nośność kotew wklejanych w elementy wapienno-piaskowe drążone pionowo

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki pomiarów skuteczności montażu kotew wklejanych osadzonych w drążonych pionowo blokach wapienno - piaskowych. Badania wykonano dla przypadków montażu kotew w różnych fragmentach bloków: w części pełnościennej, w osi symetrii oraz na krawędzi otworu pionowego. Przebadano wpływ lokalizacji miejsc osadzenia kotew na sposób kształtowania się połączenia między żywicą a materiałem bloku. Główny nacisk położono na określenie wpływu lokalizacji montażu na nośność kotew

Informacje szczegółowe

Kategoria: Publikacja w czasopiśmie
Typ: artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w: Izolacje strony 2 - 5,
ISSN: 1427-6682
Język: polski
Rok wydania: 2017
Opis bibliograficzny: Niedostatkiewicz M.: Nośność kotew wklejanych w elementy wapienno-piaskowe drążone pionowo// Izolacje. -., nr. 2 (2017), s.2-5
wyświetlono 14 razy
Meta Tagi