Nośność kotew wklejanych w elementy wapienno-piaskowe drążone pionowo - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nośność kotew wklejanych w elementy wapienno-piaskowe drążone pionowo

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki pomiarów skuteczności montażu kotew wklejanych osadzonych w drążonych pionowo blokach wapienno - piaskowych. Badania wykonano dla przypadków montażu kotew w różnych fragmentach bloków: w części pełnościennej, w osi symetrii oraz na krawędzi otworu pionowego. Przebadano wpływ lokalizacji miejsc osadzenia kotew na sposób kształtowania się połączenia między żywicą a materiałem bloku. Główny nacisk położono na określenie wpływu lokalizacji montażu na nośność kotew

Maciej Niedostatkiewicz. (2017). Nośność kotew wklejanych w elementy wapienno-piaskowe drążone pionowo, (2), 2-5.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Izolacje strony 2 - 5,
ISSN: 1427-6682
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Niedostatkiewicz M.: Nośność kotew wklejanych w elementy wapienno-piaskowe drążone pionowo// Izolacje. -., nr. 2 (2017), s.2-5

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi