Novel approaches to wideband speech coding - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Novel approaches to wideband speech coding

Abstrakt

Dwie metoda kodowania szerokopasmowego mowy zostały zaprezentowane. W pierwszej metodzie wykorzystano algorytm kompresji i ekspansji czasowej sygnału mowy, pozwalający na kodowanie szerokopasmowe sygnału mowy z wykorzystaniem ustandaryzowanych kodeków. Metoda ta jest przewidziana do zastosowania w adaptacyjnych algorytmach kodowania mowy. Drugie z proponowanych rozwiazan dotyczy nowej metody estymacji obwiedni widma sygnalu mowy wykorzystujacego kryteria psychoakustyczne. Ponieważ w metodzie tej obwiednia widma okreslana jest na podstawie odpowiednio dobranych słyszalnych komponentów tonalnych i szumowych zaproponowano nową metodę detekcji tych komponentów. Praca zawiera wyniki eksperymentów dotyczące pierwszej metody kodowania oraz związanych z zaproponowana metodą detekcji komponentów tonalnych w widmie sygnału mowy.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Kulesza M., Czyżewski A.: Novel approaches to wideband speech coding// GESTS International Transactions on Computer Science and Engineering.. -Vol. 44., nr. no 1 (2008), s.154-165
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi