Novel thermostable single-stranded DNA-binding protein (SSB) from Deinococcus geothermalis - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Novel thermostable single-stranded DNA-binding protein (SSB) from Deinococcus geothermalis

Abstrakt

W celu zbadania właściwości biochemicznych białka wiążącego się do jednoniciowego DNA (SSB) pochodzącego z Deinococcus geothermalis (DgeSSB), sklonowano gen ssb otrzymany w reakcji PCR, a następnie uzyskano wydajną biosyntezę białka DgeSSB. Gen składa się z 900 par zasad, kodujących białko złożone z 300 reszt aminokwasowych, o wyliczonej masie molekularnej równej 32.45 kDa. Sekwencja aminokwasowa wykazuje 43, 44% i 75% identyczności z sekwencją SSB pochodzącą z (odpowiednio) Thermus aquaticus, Thermus thermophilus i Deinococcus radiodurans. Wykazano, że DgeSSB ma podobne właściwości biochemiczne do białek SSB pochodzących z rodzaju Thermus/Deinococcus. DgeSSB zawiera dwa miejsca wiążące jednoniciowe DNA na monomer (tzw.OB fold) i funkcjonuje jako homodimer. W eksperymencie wygaszania fluorescencji z poly(dT) DgeSSB wiąże około 30 nt, a poziom wygaszania fluorescencji wynosi ok. 65%. W eksperymencie komplementacji funkcji SSB z Escherichia coli, DgeSSB wykazano zdolność komplementacji in vivo. DgeSSB jest termostabilne z okresem półtrwania wynoszącym 50 min w temperaturze 70 stC i 5 min w temp 90 stC. W związku z tym DgeSSB może stanowić atrakcyjną alternatywę dla znanych do tej pory termostabilnych białek TaqSSB i thSSB w zastosowaniach związanych z technikami biologii molekularnej i innych technikach analitycznych.

Cytowania

  • 1 0

    CrossRef

  • 1 3

    Web of Science

  • 1 5

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
ARCHIVES OF MICROBIOLOGY nr 186, strony 129 - 137,
ISSN: 0302-8933
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Filipkowski P., Duraj-Thatte A., Kur J.: Novel thermostable single-stranded DNA-binding protein (SSB) from Deinococcus geothermalis// ARCHIVES OF MICROBIOLOGY. -Vol. 186., (2006), s.129-137
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1007/s00203-006-0128-2
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 30 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi