Novel thermostable ssDNA-binding proteins from Thermus thermophilus and T. aquaticus - expression and purification - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Novel thermostable ssDNA-binding proteins from Thermus thermophilus and T. aquaticus - expression and purification

Abstrakt

Białka SSB są niezbędne do życia każdemu organizmowi. W tej pracy prezentujemy wyniki otrzymania i oczyszczania białek SSB Thermus thermophilus i T. aquaticus. Dotąd były znane białka SSB jedynie o budowie homotetrameru lub heterotrimeru. Białka SSB Thermus thermophilus i T. aquaticus stanowią nową klasę białek SSB - białek homodimerycznych. Ponadto dowiedziono, iż białka te są użyteczne w reakcji PCR.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Dąbrowski S., Olszewski M., Piątek R., Kur J.: Novel thermostable ssDNA-binding proteins from Thermus thermophilus and T. aquaticus - expression and purification// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 30 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi