Nowa koncepcja płaszczowo-rurowego wymiennika ciepła z techniką strugową w rurach pęku - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nowa koncepcja płaszczowo-rurowego wymiennika ciepła z techniką strugową w rurach pęku

Abstrakt

W pracy przedstawiono nowe podejście do implementacji techniki strugowej w wymiennikach cylindrycznych. Obiektem badań jest opatentowana konstrukcja płaszczowo-rurowego wymiennika ciepła z techniką strugową obecną w rurach pęku. Generatorem strug są perforowane wkłady rurowe, w których średnica pojedynczego otworu wynosi 1.3 mm. Dla poprawy kompaktowości tego wymiennika, perforowane wkłady wykonano w technologii minikanałowej – ich średnica wewnętrzna wynosi 2 mm. Omówiono budowę i zasadę działania wymiennika, przedstawiono stanowisko pomiarowe do prowadzenia badań cieplno-przepływowych oraz omówiono wyniki wstępnych badań konwekcji jednofazowej w układzie gaz-ciecz. Wyniki te posłużyły do weryfikacji korelacji dostępnych w literaturze przedmiotu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2020
Opis bibliograficzny:
Wajs J., Bochniak R.: Nowa koncepcja płaszczowo-rurowego wymiennika ciepła z techniką strugową w rurach pęku// Współczesne zagadnienia termodynamiki/ : , 2020, s.263-270
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi