Nowa metoda syntezy cyklicznych pseudopeptydów wykorzystująca 1,3-dioksadion jako odczynnik sprzęgający- badania rozpoznawcze - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nowa metoda syntezy cyklicznych pseudopeptydów wykorzystująca 1,3-dioksadion jako odczynnik sprzęgający- badania rozpoznawcze

Abstrakt

Cykliczne peptydy odgrywają ważną rolę w wielu procesach biochemicznych. Do szerokiej grupy tych związków zaliczamy wiele znanych powszechnie leków m.in. wankomycynę [2] - antybiotyk glikopeptydowy o działaniu bakteriobójczym, czy też cyklosporynę [3]. Chemiczna synteza cyklicznych peptydów to proces wieloetapowy i nierzadko kłopotliwy. Spośród czynników będących powodem nieopłacalności produkcji metodą chemiczną można wymienić m.in. aspekt finansowy: użycie wyszukanych reagentów, niskie wydajności reakcji, oraz wiele innych czynników ograniczających. Warunkiem pomyślnej cyklizacji peptydów jest uwzględnienie wielu ograniczeń co do sekwencji i struktury ich liniowych prekursorów. Stosuje się wiele odczynników sprzęgających, które odgrywają ważną role w pomyślnej syntezie peptydów. Jednym z nich może być kwas Meldruma, czyli 2,2-dimetylo-1,3-dioksa-4,6-dion. Celem badań jest sprawdzenie czy pochodne peptydów zawierające ugrupowanie kwasu Meldruma na C-końcu mogą być wykorzystane do syntezy cyklicznych pseudopeptydów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Dokonania Młodych Naukowców strony 56 - 61,
ISSN: 2300-4436
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Najda E., Zakaszewska A.: Nowa metoda syntezy cyklicznych pseudopeptydów wykorzystująca 1,3-dioksadion jako odczynnik sprzęgający- badania rozpoznawcze// Dokonania Młodych Naukowców. -., nr. 5 (2014), s.56-61
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 413 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi